stemma logo

Home news
Archives News

 

 

News from the Latin Patriarchate

אנו, חברי האסיפה של "הבישופים הקתוליים של ארץ הקודש" מגנים ויוצאים בחומרה נגד ההתקפה על האדון ישוע המשיח ועל אימו, הבתולה מרים המבורכת, מטעם ערוץ 10 של הטלוויזיה הישראלית.
בימים אלו, במהלך תוכנית הלילה המוצגת בערוץ 10, סדרה של עלבונות נוראיים שיגרו כנגד אמונתנו וכתוצאה מכך, נגדנו, הנוצרים. תוכנית זו כיוונה את המתקפות על הדמויות הקדושות ביותר באמונה הנוצרית בניסיון, כפי שניסח זאת מנהל התוכנית עצמו בפירוש - על מנת להרוס את הנצרות. בעשותו כן,ערוץ 10 השתמש בחילול הדמויות הקדושות ביותר לנצרות, פוגע במאות אלפים של נוצרים ישראלים ובמיליוני נוצרים בכל העולם.
הבישופים הקתולים בארץ הקודש רואים בתוכנית ז כסימפטום בעייתי המפריע לחברה, כמו חוסר סובלנות, סירוב לקבל ולכבד את האחר ולהשריש איבה. חשוב מזאת, ראשי הכנסייה רואים תקרית זו בהקשר רחב יותר בהקשר מתמשך בהתקפה על נוצרים בכל ישראל משך השנים. רק לפני מספר חודשים, עותקים של הברית החדשה נשרפו בפומבי בחצר בית-כנסת באור יהודה. מזה שנים, הנצרות עשתה רבות על מנת לעצור את גילויי האנטישמיות, ועתה הנוצרים בישראל מוצאים עצמם כקורבנות שלל גילוי אנטי-נוצרי ברמה הנמוכה ביותר?
בשעה  שמגנים זאת וכל פעולות על בסיס של חוסר סובלנות, אנו קוראים לכל הצדדים המעורבים לחקור את העניין ולעשות כל הנדרש על מנת לשים סוף פסוק לחילול כה נורא של אמונתנו. לא נתפס כי מקרים כאלו מתרחשים בישראל, אשר מארחת את חלק מהמקומות הקדושים ביותר לנצרות ואשר מסתמכת במידה רבה על צליינות מארצות נוצריות. אי לכך, אנו מבקשים מהעם הישראלי ומן הרשויות לנקוט באמצעים הולמים כנגד עלבונות לא מקובלים אלו וכנגד מי שביצעם. בו זמנית, אנו דוחקים בערוץ 10 להיות מודע לאחריותו ודורשים התנצלות ציבורית עקב מקרה זה ולא לאפשר התרחשות זו שוב.
אנו רוצים להביע את הבנתנו ואת הכרת התודה לתגובה המסורה של הקהילות הנוצריות שלנו ולמוסדות כמו גם להרבה נציגים אחראיים הן יהודים והן מוסלמים אשר הזדעזעו מתוכניות שכאלו, שאין להם דבר וחצי דבר לחופש הביטוי, לאמנות ולבידור. הם יכולים רק לצאת כנגד אינטגרציה לאומית והרמוניה בחברה שלנו.
אנו קוראים להם ליישם ברצינות מקסימאלית ולנהוג באיפוק ולפעול בהתאם לרשויות הכנסייה בעיסוק בנושא רגיש וחשוב זה.
ירושלים, 18 בפברואר 2009
פואר טוויל, הפטריארך הלטיני של ירושלים
מישל סבח, הפטריארך בדימוס של ירושלים
אליאס שחור, ארכיבישוף היווני של עכו
פול סאיה, הארכיבישוף המרוני של חיפה
ג'יאקינטו-בולוס מרקוזו,,  הויקאריאט הלטיני הפטריאכלי / ישראל
פייר מלקי, נציג הפטריארכיה  הסורית-קתולית
יוסף ג'ולס זראי, נציג הפטריארכיה היוונית-מלכיתית
בוטרוס מועלם, הארכיבישוף היוצא היווני-מלכיתי של עכו
קאמל בטיש,  הבישוף המסייע בדימוס של הפטריארכיה הלטינית
האח הפרנציסקאני פיירבטיסטה פיצהבלה, הקוסטוס של ארץ הקודש
מונסיניור רפאל מינסיאן, נציגה הפטריארכיה הארמנית-קתולית
האח פול קולין, נציג הפטריארכיה הקלדנית-קתולית
האח פייטרו פלט, המזכיר הכללי

 

Home Page